Houd de soldeersmoke-podcast vast, [Bill Meara], heeft deze gastpost bijgedragen.

WSPR is een nieuw communicatieprotocol geschreven door zowel radio-amateur als Nobelprijskampioen [Joe Taylor]. Net als het extreem trage QRSS-systeem dat in een vorige post wordt uitgelegd, handelt WSPR (zwakke signaalpropagatie-reporter) snelheid voor bandbreedte en maakt het mogelijk om de ontvangst van signalen die ver onder het niveau van radio-ruis liggen. WSPR neemt “laag evenals langzame” communicatie een aantal belangrijke stappen vooruit, met een sterke foutcorrectie, hoge betrouwbaarheid, evenals (en dit is echt leuke deel) de automatische uploading (via het net) receptie-rapporten – [Taylor ] ‘s WSPR-webpagina verzamelt voortdurend rapporten en creëert in de buurt van real-time Google-kaarten van tonen die hoorzitting wie. De WSPR-modus is extreem hack-bekwaam: [Bill Meara] draait een 20 Milliwatt Homebrew-zender van Rome, Italië met een audioversterker van een defunct-computerluidspreker die hieronder wordt afgebeeld. Dit ondervraging heeft de Atlantische Oceaan net door de Atlantische Oceaan gekruist en werd door de Princeton gekozen, New Jersey krijgt station van de gewaardeerde Schepper van WSPR, [Joe Taylor].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *